ابزار وبمستر

تصاویر ماهواره ایی با کیفیت HD
تصاویر ماهواره ایی با کیفیت HD

 

 http://satellite.imd.gov.in/img/3Dswsec_mir.jpghttp://satellite.imd.gov.in/img/3Dswsec_vis.jpg

 

 

 

 

 http://satellite.imd.gov.in/img/3Dswsec_wv.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://satellite.imd.gov.in/img/3Ddaily_he.jpg

 

http://satellite.imd.gov.in/img/3Dhalfhr_imr.jpg

 

http://satellite.imd.gov.in/img/3Ddaily_imr.jpg

 

 

http://satellite.imd.gov.in/img/3D_mirwind.jpg

 

 

 

 مه:

 http://satellite.imd.gov.in/img/3D_fog.jpg

 

آخرين مطالب
آیه 22 سوره حجر (دوشنبه 27 مهر 1394)
تصاویر ماهواره ایی (چهارشنبه 22 مهر 1394)
تصویر رعدوبرق (یکشنبه 11 دی 1390)
متوگرام شهرهای ایران (دوشنبه 05 دی 1390)
نقشه های بارشی (پنجشنبه 01 دی 1390)
لينک دوستان